TOEIC

Dr. Ferit Fethi İstediğniz Puanı Aldırmadan Sizi Göndermiyor.TOEIC - Eğitim Programlarımız Program

Günler

Saat

Toplam
 Saat

Başlama
Tarihi 

Bitiş Tarihi 

 TOEIC  Hafta İçi  Hafta Sonu
 

 

12:00 - 15:00
15:30 - 18:30
 18:30 - 21:30 


 9:30 - 12:30
  13:30 - 16:30

 100

 Öğrenci  istediği
 zaman kendi
 programına
 başlayabilir.

Eğitmenin
 insiyatifine göre
 öğrenci istediği
 puanı alıncaya
 kadar kursa
 devam eder.


EğitimSistemi

Dr. Ferit Fethi’nin NLP temellerine dayanan Özel Eğitim Sistemi:

1. Eğitim tamamen bilgisayar üzerinden yapılır ve her öğrenci kendi programına başlamadan

önce özel bir 
‘Seviye Tespit Sınavına’girdikten sonra seviyesi, hedefi ve tahmini hazırlanma

süresi 
belirlenir ve ona göre kaç ders saati alması gerektiği kesinleşir OUTCOMES
 )

2. Her öğrenci son derece özel olduğu için eğitim sistemi tamamen öğrenciye özel birebir 

ilgi 
yöntemiyle sunulur ve her öğrencinin hedefine uygun özel bir program hazırlanır.  

RAPPORT
 )

3. Sınavın her bölümünün eğitimi ( Reading+ Listening+ Speaking+ Writing ) son derece 

profesyonel bir şekilde 
bilgisayarda yazılım ve internet teknolojisi desteğiyle sunulur.

4. Her öğrencinin gelişmesi ve seviyesi sürekli farklı ve gerçek testler ile titizlikle takip edilir 

ve gereken bilgi akışı yapılır.
 SENSORY ACUITY)

5. Öğrenci özel ders şeklinde eğitim aldığı ve her hangi bir gruba bağlı olmadığından 

dolayı 
derslerinin gününü ve saatini istediği şekilde,
 okul veya işine bağlı olarak, kendisi 

belirleyebilir.


6. Kursun sonunda gerçek sınavların sonuçlarına ve öğrencinin hedeflediği puana göre 

öğretmen-öğrenci koordinesiyle öğrencinin
sınava hazır olup olmadığı belirlenir.

7. Hazır olan öğrenci başarı garantisi ile sınava girer ve hazır olmayan öğrencinin ders saati, 

öğrenci başarılı durumuna gelinceye kadar uzatılır.
 ( FLEXIBILITY 
)

8. Öğrencilere gereken her testten ve her bölümden uluslararası geçerlilikte ve gerçek 

sınava uyumlu 
bol ve çeşitli kaynaklar sunulur.

9. Öğrenciler ders saatlerinin dışında laboratuvardan istedikleri kadar ücretsiz olarak 

yararlana bilirler.


10. Eğitim yılın 12 ayı, haftanın 7 günüsabah 9:00'dan akşam 9:00'a kadar aralık sızın devam 

ediyor.


TOEIC (Test OEnglish for International Communication) sınavı, TOEFL'ı da hazırlayan saygın Amerikan

firması ETS’nin İş 
İngilizcesi için geliştirdiği sınavdır. Her yıl 60’dan fazla ülkede, 4 milyondan fazla kişi ve

binlerce uluslararası kurum 
tarafından kullanılmaktadır. Türkiye'de bir çok saygın firma iş başvurularında

ve personellerinin seviyelerini belirlemek 
için bu hizmetten yararlanmaktadır.

 Neden TOEIC?

•  İngilizce hakimiyetinizi objektif olarak sınar.

•  TOEFL, GRE, GMAT gibi sınavların hazırlayıcısı ETS’nin geliştirdiği saygın bir testtir.

Bütün dünyada tanınır ve kullanılır.

Dünya’nın en çok kullanılan İngilizce seviye tespit sınavıdır.

Sorular uluslararası iş ortamlarında kullanılan gerçek örneklerden yola çıkılarak hazırlandığı için sizin

 ihtiyacınız olan bilgileri ölçer.

•  Ekonomiktir.

•  Sonuçlar doğru ve istikrarlı olduğu için güvenilirdir.

•   İstediğiniz zaman sınava girebilirsiniz.

•   Sonuçlar kısa sürede elinize ulaşır.

•   Sınava hazırlanmak masraflı malzemeler gerektirmez.

•   Alınan puanlarla yapılabilecek işler tanımlıdır.

Sınavlar TOEIC Türkiye Ofisi tarafından sizin dilediğiniz bir zamanda işletmenizde, periyodik

aralıklarla 
yapılan toplu oturumlarla veya küçük gruplar için randevuyla düzenlenmektedir.TOEIC soruları

günlük iş 
ortamlarında kullanılan konuşma ve yazı örnekleri kaynak kullanılarak hazırlanmaktadır.

Bundan 
dolayı, TOEIC sınavı herkesin ihtiyacı olan İngilizce bilgisine olan hakimiyeti ölçmek için ideal bir

araçtır. 
İnsan kaynakları yöneticileri, danışmanlık firmaları, İngilizce öğretmenleri ve okulları İngilizce

seviyesinin 
tespit edilmesinin gerekli olduğu durumlarda dünyanın her yerinde TOEIC sınavından

faydalanmaktadır. 


Şirketler

İngilizce eğitim programlarındaki ilerlemeyi ölçerken

Çalışanlarının işe alırken, promosyon verirken, yeni görevler verirken

İngilizce olarak verilecek seminer, teknik eğitim gibi faaliyetlere katılacakları belirlerken

Değişik yerlerdeki ofislerde İngilizce seviye tespit kriterlerini bir standarda bağlamak için

Çalışanlarınızın eğitim ihtiyaçlarını ve eğitim bütçenizi belirlemenize yardımcı olur

Dil okulları, üniversiteler

Öğrencileri değişik seviyelerdeki eğitim programlarına yerleştirirken, homojen gruplara ayırırken

Öğrencilerin ilerlemelerini dünyaca bilinen bir testle belgelemek için

Bireyler

İş başvurularında

İç transferlerde

Aldıkları İngilizce eğitimin sonuçlarını belgelerken

Sınav içeriğinde neler vardır?

TOEIC 2 saat süren, 200 soruluk dinleme ve okuma bölümlerinden oluşan seçmeli bir sınavdır.

1. Bölüm: Dinleme Bölümü

Bu bölüm 100 sorudan oluşmaktadır. Sesli olarak dinlenen kısa cümleler ve konuşmalar hakkında soruların olduğu 4 kısımdan oluşur.

1. Kısım:  Fotoğraflar: 20 soru (4-şıklı)

2. Kısım:  Soru-Cevap: 30 soru (3-şıklı)

3. Kısım:  Kısa konuşmalar: 30 soru (4-şıklı)

4. Kısım:  Uzun konuşmalar: 20 soru (4-şıklı)

2. Bölüm: Okuma Bölümü

Bu bölümde yazılı olarak verilen metinler hakkında sorulan 100 soru vardır. Okuma bölümü

yaklaşık olarak 75 dakika sürer.

5. Kısım:  Eksik Cümleler: 40 soru (4-şıklı)

6. Kısım:  Hatayı Bulma: 20 soru (4-şıklı)

7. Kısım:  Okuduğunu Anlama: 40 soru (4-şıklı)

Sınav, sorular dışında lazım olan zaman da eklenince yaklaşık olarak 2.5 saat sürer.

Aşağıdaki tanımlamalar TOEIC puanlarına karşı gelen dil yeterliliği seviyesinin açıklanmasında yol gösterme amacıyla

verilmiş olup çoğu uygulamalar için geçerlidir. (0 ile 3+) arasındaki seviye göstergeleri, Foreign Service Institute ve Inter-

Agency Language Roundtable tarafından geliştirilen ölçek cetvelinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

 1. BÖLÜM: DİNLEME BÖLÜMÜ

Dinleme Puanı     Dinleme      Konuşma

455-495     

Toplantılarda anadili İngilizce olanları anlayabilir.

Aşağıda tanımlanan, soyut veya somut konularla ilgili, gerek mesleki gerekse sosyal tüm durumlarda, işlev yapabilir.  

Anadili İngilizce olanlarla toplantı yürütebilir.

Aşağıda gösterilen tüm işlevleri daha kolaylıkla yerine getirebilir.

395-450     

İşle ilgili konuşmaların çoğunu anlayabilir.

Uluslararası toplantılarda anadili İngilizce olan konuşmacıların çoğunu anlayabilir.

Aşağıda tanımlanan tüm durumlarda daha kolayca ve hatasızca işlev yapabilir. İş gereklerinin çoğunu

yerine getirebilir.  

Kendi uzmanlık alanında iş görüşmesi yapabilir.

Bildik durumlarda akıcı, uygun ve doğru ifade ile konuşabilir.

305-390     

İş problemleri üzerindeki açıklamaları anlayabilir.

Telefonla verilen ürün siparişlerini anlayabilir.

Anadili İngilizce olan konuşmacıların güncel haber tartışmalarını anlayabilir.

Radyodaki haber özetlerini anlayabilir.

Değişik dinleyici ortamına göre dil kullanımını çoğu halde ayarlayabilir.

Hazırlanmış olmak kaydıyla kısa sunumlar (30 dak) yapabilir.

Genel konuları, çok zor cümleler kurmadan tartışabilir.

205-300     

Rutin görevlerle ilgili açıklamaları, yüzyüze yapılması halinde anlayabilir.

Seyahatlerde bazı anonsları anlayabilir.

Sosyal ortamlardaki konuşmaları sınırlı şekilde anlayabilir.

Kendi özgeçmişini ve görev sorumluluklarını anlatabilir.

Geçmiş veya gelecek projeleri üzerinde tartışabilir.

Telefonla seyahat düzenlemelerini yapabilir.

130-200     

Günlük özel veya mesleki hayatında, anadili İngilizce olmayanlarla konuşmaya alışık kişilerin yaptığı basit

konuşmaları anlayabilir.

Basit telefon mesajları alabilir.       

Sabırlı dinleyicilerle, basit ama kesikli cümlelerle, tanışma, adres sorma, bilgi alma, yemek ısmarlama gibi

temel işlevler için gerekli konuşmaları yapabilir.

05-125       

Adres tarifi, fiyatlar gibi acil gereksinimler için yapılan açıklamaları anlayabilir.· Sosyal ortamlarda basit konuşmaları

anlayabilir.         

Nesneleri, renkleri, giysileri, insanları, günleri, ayları, tarihleri adlandırabilir, saati söyleyebilir.

Telgraf biçiminde, formüle edilmiş kısa cümleler türetebilir.

2. BÖLÜM: OKUMA BÖLÜMÜ

Okuma Puanı      

Okuma      

Yazma

455-495     

Mesleki gereksinimlerin çoğu için yeterli derecede okuyabilir.

Kendi alanındaki ileri teknik el kitaplarını okuyabilir.

Aşağıdakilerin tümünü okuyabilir. 

Resmi olan veya olmayan her türlü yazıyı rahatlıkla yazabilir; ancak yayınlanacak metinlerde editör kontrolü gerekir.

Aşağıda tanımlanan dökümanları fazla zorlanmaksızın oluşturabilir.

395-450     

Çeşitli tipte dökümanları oldukça rahat okuyabilir.

İleri teknik konuları bile çok az sözlük kullanarak okuyabilir.

Karmaşık menüleri, romanları okurken zorlanır.        

İş başvurusu kaleme alabilir.

Şikayet mektubu yazabilir.

Aşağıda gösterilen dökümanları daha kolayca ve doğrulukla yazabilir.

305-390     

Az sözlük kullanarak, teknik el kitaplarını, bir çok gazete makalesini, güncel romanları okuyabilir.

Görüşlerdeki tutarsızlıkları belirleyebilir.

Biraz zorlanarak; muhtemel müşterilere mektuplar, 5 sayfaya kadar resmi raporlar, toplantı notu özetleri, iş başvuru

mektupları yazabilir.

205-300     

Başlangıç seviyesindeki basit teknik el kitaplarını anlayabilir.

İleri seviyedeki el kitaplarını anlamak için sözlük kullanması gerekir.

Toplantı gündemini okuyup anlayabilir.  

Biraz zorlanarak; kısa notlar, şikayet mektupları, proses tanımlama yazıları yazabilir.

Basit başvuru formları doldurabilir.

130-200     

Kılavuz kitap kullanabilir.

Basit talimatları anlayabilir.

Basit ve standart iş yazışmalarını anlayabilir.   

Zorlanarak kısa notlar ve talimatlar yazabilir, liste oluşturabilir.

Form dolduramaz, ayrıntılı notlar, raporlar veya mektuplar yazamaz.

05-125       

Bazı isimleri -dükkan ismi gibi- anlar.

Basit notları ve menüleri, tren veya otobüs sefer çizelgelerini, trafik işaretlerini okuyabilir.         

Bazı kelimeleri, formüle edilmiş biçimde yazabilir.

Yaratıcı cümleler kuramaz.

TOPLAM PUAN

•  3/3+

905-990: Profesyonel Seviyede Dil Hakimiyeti (>960 Çok İleri Derecede)

•  2+

785-900: İleri Seviyede İşlevsel Dil Hakimiyeti

•   2

605-780: Yeterli Seviyede İşlevsel Dil Hakimiyeti

•   1+

405-600: Orta Seviye

•   1

255-400: Başlangıç Seviyesi

•   0/0+

10-250: Yetersiz Seviye

ÖRNEK SINAV SORULARI

ETS tarafından hazırlanan TOEIC sınavında bir takım geliştirmeler yapılmıştır. Şu anda tüm dünyada uygulanmakta olan

bu yeni sınavın formatı ve örnek soruları şu şekildedir.

Listening (Dinleme) Bölümünde Yapılan Değişiklikler

Bölüm 1’deki resimli soruların sayısı azaltılmıştır.

Bölüm 3 (Karşılıklı konuşmalar) ve Bölüm 4 (Kısa konuşmalar) bölümlerinde değişik İngilizce aksanları (Amerikan,

İngiliz, Kanada ve Avustralya) kullanılmıştır.  Karşılıklı konuşmalar bölümünde tek bir soru yerine daha fazla sayıda soru

sorulmaya başlanmıştır.

Reading (Okuma) Bölümünde Yapılan Değişiklikler

Bölüm 6 (Yanlışları Saptama) kaldırılmıştır.

Bölüm 6’ya metin tamamlama soruları eklenmiştir.

Bölüm 7’de birbiriyle bağımlı iki ayrı metni ilgilendiren sorular eklenmiştir.

TOEIC ve Yeni TOEIC Karşılaştırmalı Analizi

Bölüm                                           TOEIC                                                                                            Yeni TOEIC

1. Fotoğraflar :                                               20 Soru                                                                                                                    10 Soru

2. Soru-Cevap:                                              30 Soru                                                                                                                     30 Soru

3. Kısa Karşılıklı Konuşmalar:                             30 Soru (30 Konuşma, her birinden 1 Soru Kısa Karşılıklı Konuşmalar:                                     30 Soru (10 Konuşma, her birinden 3 Soru)

4. Kısa Konuşmalar:                                        20 Soru (6-9 Konuşma, her birinden 2-4 soru)                                                                  30 Soru (10 Konuşma, her birinden 3 soru) 

5. Cümle Tamamlama:                                    40 Soru                                                                                                                     40 Soru

6. Yanlış Saptama:                                        20 Soru                                                                                               Metin Tamamlama:12 Soru (4 Okuma parçası, her birinden 3 soru

7. Okuduğunu Anlama:                                  40 Soru                                                                                                           48 Soru (Tek metinler: 28 Soru, Çiftli Metinler: 20 Soru)


TOEIC Konuşma Sınavı

Sınavın Konuşma bölümü toplam 11 sorudan oluşmakta ve yaklaşık 20 dakika sürmektedir.

 

Soru Görev Açıklama
1-2   Sesli Okuma • Ekrandaki metni sesli olarak okumanız istenir.

 • 45 saniye hazırlanma süreniz vardır.

 • Ardından metni sesli olarak okumanız için size 45 saniye

 •  verilir.

             3
       

Resim Tarif Etme

 • Verilen bir resmi mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde 

 • tarif etmeniz istenir.

 • 30 saniye hazırlanma süreniz vardır.

 • Ardından resim hakkında konuşmanız için size 45 saniye 

 • verilir.


4-6           Soru-Yanıt

 • Üç adet soruya yanıt vermeniz istenir. Hazırlanmanız için 

 • süre verilmez.

 • 4. ve 5. sorulara 15 saniyelik yanıtlar vermeniz istenir.

 • 6. soruya 30 saniyelik bir yanıt vermeniz istenir.
7-9
       Verilen bilgileri      kullanarak sorulara
       yanıt üretme
 • Verilen bilgilere dayanarak 3 soruya yanıt vermeniz istenir.

 • Sorular başlamadan önce verilen bilgileri okumanız için 30 

 • saniye verilir. Hazırlanmanız için ilave süre 

 • verilmez.

 • 7 ve 8. sorulara 15 saniyelik yanıtlar üretmeniz 

 • istenir.

 • 9. soruya 30 saniyelik bir yanıt üretmeniz istenir.
10    Çözüm önerisinde       bulunmak
 • Size bir sorun verilir ve bir çözüm önerisinde 

 • bulunmanız istenir.

 • Yanıtınızı hazırlamanız için 30 saniye süre 

 • tanınır.

 • 60 saniye konuşmanız istenir.
11       Görüş belirtme
 • Belirli bir konuda görüşünüzü belirtmeniz 

 • istenir.

 • Yanıtınızı hazırlamanız için 15 saniye süre 

 • tanınır.

 • 60 saniye konuşmanız istenir.

TOEIC Yazma Sınavı

Toplam Süre: 60 dakika

Sınav bilgisayarda (online) yapılmaktadır ve sonuçlar 3 - 4 hafta içinde açıklanır..

Sınavın içeriği:

1. Verilen resimler hakkında yazı yazmak
2. Bir e-mail'e cevap yazmak
3. Verilebn bir konu hakkında bir makale yazmak

Sınav ücreti KDV dahil 117 Euro’dur. 


HAKKIMIZDA

English Exam Center, bugüne kadar İngilizce sınavlara hazırlanırken on binlerce adaya ışık tutmuş birçok yayına imza atmış olan ve halen İngilizce sınavlar üzerine dersler veren İngilizce öğretmenleri Suat GÜRCAN ve Rıdvan GÜRBÜZ tarafından kurulmuştur.

Adres: Mithatpaşa Caddesi, No:33 Kızılay, Çankaya/Ankara
Telefon: (0312) 417 69 10
Faks: (0312) 417 65 92
BANKA HESAP BİLGİLERİ
BANKA ADI: Garanti Bankası
IBAN: TR30 0006 2000 5280 0006 2974 00
HESAP SAHİBİ: DİL AKADEMİSİ EĞİTİM VE YAYINCILIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Son Tweetler

Facebook