LEVEL 4

Pilotların ve hava trafik kontrolörlerinin İngilizce seviyesi yükseliyor…

Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konan yeni düzenlemeye göre; pilotlar ve hava trafik kontrolörleri dil yeterliliği sınavına tabi tutulacak.

İngilizce dil yeterliği, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından belirlenen seviyede olmayanlar pilot ve hava trafik kontrolörü olamayacak.

Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, pilotların ve hava trafik kontrolörlerinin dil yeterliliğine ilişkin esas ve usuller ile kısıtlamaları belirleyen yeni düzenlemeyi hayata geçirdi.

18 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren Dil Yeterliliği Talimatı'na göre; İngilizce dil yeterliliği pilotlar ile hava trafik kontrolörleri arasında kullanılan ortak dilin(freyzyoloji) kullanımının yanı sıra, doğru ve net bir şekilde iletişimi sağlayabilme, haberleşme stratejilerini kullanabilme, yanlış anlamaları fark ederek çözümleme ve mesajların doğru iletilmesi gibi kriterlere göre değerlendirilecek.

İngilizce Dil yeterliliği konusunda; telaffuz, gramer, kelime bilgisi, akıcılık, anlama, interaksiyon konu başlıklarının her birinde ICAO dil yeterliliği cetveline göre ölçüm yapılacak. Bu altı konu başlığından alınan en düşük not nihai dil seviyesi notu olacak ve seviye 4'ün altında dil yeterliği kabul edilmeyecek.

Seviye 4 dil yeterliliği 3 yıl, Seviye 5 dil yeterliliği 6 yıl, Seviye 6 dil yeterliliği süresiz olarak geçerli olacak.
ICAO üyesi başka bir ülkenin sivil havacılık otoritesinden aldıkları lisansı Türk lisansına çevirecek pilotlar da, bu talimat kapsamında İngilizce dil yeterliliği sınavına girecek.

Yeni düzenleme ile uçuş emniyeti açısından büyük önem taşıyan pilotlar ile hava trafik kontrolörleri arasındaki haberleşmelerde özellikle sıra dışı, anormal, beklenmedik yada karmaşık durumlarda standart freyzyoloji dışına çıkarak düz İngilizce ile doğru ve etkin iletişimin sürdürülebilir olması amaçlanıyor.

 

ENGLISH EXAM CENTER / LEVEL 4 EĞİTİMLERİMİZ BAŞLIYOR…

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) , tüm pilot ve hava kontrolörlerinin en az "Operational Level 4" düzeyinde İngilizce bilmelerini zorunlu hale getirmiştir.

English Exam Center, adayların İngilizce seviyelerinin belirlenmesinin ardından hem gruplar halinde hem de Pilotlarımızın Uçuş programlarına göre kişiye özel ders programı uygulayabilmektedir. Pilotlara Özel ICAO LEVEL 4 ve benzeri eğitimleri pilotlarımızın uçuş takvimlerine uygun, boş günlerine göre düzenlenmektedir.

LEVEL 4 hazırlık eğitimine katılan adaylar sadece ICAO LEVEL 4 sınavından yeterli puan alabilecek duruma gelmeyip, ayrıca akıcı konuşma yeteneğine, farklı aksanları anlayabilme ve havacılık terminolojisine hakim olma yeteneğine de sahip olacaklardır.

ICAO LEVEL 4 eğitim müfredatı hazırlanmış olup, Eğitmenlerimiz ICAO LEVEL 4 ile ilgili eğitimlerini Oxford Aviation Academy School’da tamamlamışlardır.

Eğitim materyalleri olarak hem EmeryRoberts, hem de konuyla ilgili ortaklıkları bulunan Oxford Aviation Academy’nin (Havacılık Akademisi) deneyimi ile hazırlanmış, MacMillan Yayınevi tarafından basılıp yayınlanmış olan, konuya özel kitaplar ve English Exam Center’ın Havacılık İngilizcesi ile ilgili çeşitli yayınlardan hazırladığı kaynaklar kullanılmaktadır.

SGHM tarafından uygulanacak olan sınavın DEMOsunu görmek için lütfen aşağıdaki linle tıklayınız :

http://www.lplus.de/HP/demo1/LEVEL 4 sınavı için hazırlamış olduğumuz eğitim programımız iki aşamadan oluşmaktadır:

1. LEVEL 4 ÖN HAZIRLIK GRUPLARI (Genel İngilizce/Havacılık İngilizcesi)

2. LEVEL 4 GRUPLARI (Sınav odaklı eğitim)


İlk aşama, Temel düzeyden başlayarak LEVEL 4 hedefli Ön Hazırlık grubumuzdur.; bu grup İngilizce seviyeleri LEVEL 1, LEVEL 2, LEVEL 3 olan adaylar için uygun olup LEVEL 4 sınavından yüksek notlar almak isteyen, fakat İngilizce becerileri (konuşma, yazma, dinleme vs.) LEVEL 4 için yetersiz olduğu için doğrudan LEVEL 4 gruplarımızdan faydalanamayan adaylar için uyguladığımız bir programdır.

İkinci aşama LEVEL 4 gruplarımızdır. Yapılan seviye tespit sonucunda LEVEL 4 için seviyesi yeterli olan adaylar doğrudan bu gruplara başlayarak LEVEL 4 sınavına hazırlanmaktadırlar.

LEVEL 4 Ön hazırlık gruplarımız Genel İngilizce eğitiminin verildiği gruplardır. Bu süreçte Speaking (konuşma) ve Listening (dinleme) becerileri diğer becerilerden daha ön planda tutulmaktadır. LEVEL 1 ve LEVEL 2 eğitimlerimizdeki amaç Genel İngilizce odaklı eğitimler vererek adayın yabancı dilde düşünebilme mantığını geliştirebilmektir. LEVEL 3 eğitimlerimizdeki amaç ise Havacılık İngilizcesine giriş yaparak, LEVEL 1 ve LEVEL 2’de öğrenilen bilgilerin mesleki yaşama aktarılmasını sağlayabilmektir. Bu süreçte ise en baştan beri üzerinde durulan dört becerinin yanı sıra (dinleme ve konuşma ağırlıklı) Havacılık İngilizcesi kelimelerine daha fazla odaklanarak adayların mesleki yaşamlarında sürekli olarak kullanacakları terminolojiye de hâkim olabilmelerini sağlamaktır. LEVEL 3 grubunu tamamlayan adaylar Genel İngilizce mantığını kavramışlardır ve genel İngilizceyi Havacılık İngilizcesine nasıl yansıtacaklarını öğrenmiş olarak LEVEL 4 gruplarına hazır hale gelmektedir.

 LEVEL 4 gruplarımızda ise ilk 3 level’da öğrenilen bilgiler ve kazanılan beceriler doğrultusunda LEVEL 4 sınavına yönelik eğitimler verilmektedir. Adayları doğrudan sınava hazırlayan bu süreçte ise adaylar LEVEL 4 sınavının tüm bölümlerini detayları ile birlikte tanırlar ve tüm bölümlerde en az LEVEL 4 olabilmek için sınav paralelinde hazırlanan alıştırmaları, testleri, senaryolu eğitimleri uygulamaktadırlar. Tamamıyla sınav odaklı olan bu grubumuzu tamamlayan bir aday artık LEVEL 4 sınavına hazır hale gelmektedir.

 Ders programı, Eurocontrol'ün pilot-kontrolör iletişiminde çok önemli olarak belirlediği dili (ICAO belgesi 9835 ''ICAO dil yeterlilik gereksinimlerini karşılama ile ilgili el kitabı, Ek B-10) içeren 9 Modülden oluşur :

1. Zaman, süre, tarifeler ve yakıt

2. Sağlık

3. İnsanlar

4. Hava

5. Teknoloji

6. Havaalanları

7. Kargo, materyaller ve yangın

8. İletişim

9. Navigasyon, hareket ve coğrafya

Bu modüllerin her biri 3 üniteye (yaklaşık olarak 3-4'er saatlik) ayrılmıştır. Her ünitede 4 bölüm vardır:

a. Dil bilgisi alıştırmaları

b. Kelime bilgisi alıştırmaları

c. Dinleme alıştırmaları

d. Akıcılık / Etkileşim alıştırmaları

Havacılık Genel Müdürlüğü SHT-1L Dil Yeterliliği Talimatı

DİL YETERLİLİĞİ TALİMATI

(SHT-1L)


Dil Yeterliliği Esasları

MADDE 5 – (1) Uluslararası uçuş yapacak pilotlar ile uluslararası trafiğe hizmet veren hava trafik kontrolörleri, ICAO derecelendirme cetveline göre en az operasyonel seviye (seviye 4) İngilizce dil yeterliliğine sahip olmalıdır.

Dil Yeterliliği Konu Başlıkları

MADDE 6 – (1) İngilizce Dil yeterliliği aşağıdaki altı konu başlığı açısından değerlendirilir:

a) Telaffuz,

b) Gramer,

c) Kelime bilgisi,

ç) Akıcılık,

d) Anlama,

e) İnteraksiyon.

 

Dil Yeterliliği Seviyeleri

MADDE 7 – (1) Dil yeterliliğinin değerlendirilmesi, her bir konu başlığı için ayrı ayrı yapılır ve 1’den 6’ya kadar derecelendirilir.

(2) Altı konu başlığı içinden en düşük not, adayın sonuç notunu gösterir.

Dil Yeterliliği Notunun Geçerliliği

MADDE 8 – (1) Seviye 4 dil yeterliliği, test tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir.

(2) Seviye 5 dil yeterliliği, test tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir.

(3) Seviye 6 dil yeterliliği, süresiz olarak geçerlidir.

 

Sınavların Duyurulması

MADDE 9 – (1) İngilizce dil yeterliliği sınavların yapılacağı tarihler SHGM tarafından belirlenir.

Başarısız Olanların Yeniden Sınav Müracaatları

MADDE 11 – (1) Bu Talimat esaslarına göre yapılan dil yeterliliği sınavına katılmış ve seviye 4 altında not alarak başarısız olmuş adaylardan;

a) Seviye 1 notu alanlar, sınav notunun bildirilmesinden itibaren 6 ay içinde;

b) Seviye 2 notu alanlar, sınav notunun bildirilmesinden itibaren 4 ay içinde;

c) Seviye 3 notu alanlar, sınav notunun bildirilmesinden itibaren 2 ay içinde

tekrar sınava alınmazlar.

(2) Bu durumdaki adaylardan;

a) Seviye 3 notu almış adaylar, 21 inci madde hükümlerine göre yetkilendirilmiş bir dil eğitim organizasyonunda, durumlarına uygun eğitimleri tamamlaması halinde tekrar sınava başvurabilirler. Yeterli görülen adayın sınav başvuru formu eğitim kuruluşunca onaylanır.

b) Seviye 1 ve Seviye 2 notu alan adaylar, durumlarına uygun bir genel İngilizce kursunu tamamladıktan sonra (a) bendindeki eğitime katılırlar

Sınav Randevuları

MADDE 12 – (1) Usulüne uygun başvuru yapmış adaylara, sınava girmeleri için gün ve saat tahsisi yapılarak sınav randevusu verilir.

Sınavların İçeriği

MADDE 13 – (1) İngilizce dil yeterliliği sınavlarında adaylardan; havacılıkla ilgili bir senaryo içerisinde bilgisayar ortamında sunulan ses ve görüntüleri dinleyip izledikten sonra bunlara ilişkin soruları, havacılık İngilizcesi ve genel İngilizce konusunda anlama ve konuşma yeteneğini göstererek, soruların her birisi için tanınan süre içinde cevaplamaları istenir, verecekleri cevaplar ses kaydına alınır.

(2) Dil yeterliliği sınavları, SHGM tarafından hazırlanır veya SHGM tarafından kabul görecek yerli veya yabancı hizmet sağlayıcıya hazırlatılır.

(3) Sınavların benzer nitelikte bir örneği SHGM’nin internet sayfasında yayımlanır

 

Sınavların Yapılması

MADDE 14 – (1) İngilizce sınavlar, SHGM tarafından teşkil edilen Dil Yeterliliği Sınav Komisyonu tarafından yürütülür. Sınavlar esnasında en az iki komisyon üyesi hazır bulunur ve sınav yoklamasını ve ilgili tutanakları imzalar.

(2) Sınavlar, bilgisayarlı sınav sistemi ile Ankara’daki hizmet binasında dil sınavı için hazırlanan sınav kabinlerinde yapılır

Sınavların Değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) İngilizce sınavların değerlendirilmesi; SHGM tarafından, anlaşma yapılan hizmet sağlayıcı tarafından veya SHGM gözetiminde olmak üzere yetkilendirdiği değerlendiriciler tarafından yapılır.

(2) SHGM tarafından yetkilendirilecek değerlendiriciler, İngilizce eğitimi ve öğretimi konusunda diploma ve yeterli tecrübeye sahip, havacılık İngilizcesi ve eğitimi konusunda SHGM tarafından kabul edilecek bir eğitimi tamamlamış İngilizce öğretmenleri arasından mülakat ile seçilir ve uygun görülenler yetkilendirilir.

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi ve Lisansa İşletilmesi

MADDE 17 – (1) İngilizce sınav sonucu e-posta yolu ile ve sadece adaya, bildirilir

Sınavların Güvenliği ve Kayıtların Muhafazası

MADDE 20 – (1) Sınavlarda sorulacak soruların gizliliği SHGM tarafından temin edilir

Dil Eğitim Organizasyonları

MADDE 21 – (1) Bu talimat kapsamındaki İngilizce dil yeterliliği ile ilgili olarak, seviye 3 dil yeterliliğine sahip adayları seviye 4 dil yeterliliğine çıkaracak eğitimleri verecek kuruluşlar, SHGM tarafından yetkilendirilir

 

3) Kuruluşun eğitimcileri, ICAO dil yeterliliği konusunda uluslararası geçerliliği olan ve SHGM’nin de uygun göreceği havacılık İngilizcesi eğitimci eğitimini tamamlamış olmalıdırlar.

 

(6) Yetkilendirilmiş kuruluş, eğitime başvuran adaylara seviye tespit sınavı yapar ve uygun olanları eğitime kabul eder. Uygun olmayanlar ve bir önceki dil yeterliliği sınav sonucu seviye 1 veya seviye 2 olanlar, bu eğitimden önce genel amaçlı yabancı dil kurslarında eğitim alırlar.

İdari Yaptırımlar

MADDE 22- (1) Bu talimat hükümlerine göre dil yeterliliği içermeyen veya dil yeterliliğinin süresi geçen pilot lisanslarının imtiyazları askıya alınmış sayılır.

(2) Bu talimat hükümlerine göre dil yeterliliği içermeyen veya dil yeterliliğinin süresi geçen hava trafik kontrolör lisanslarının imtiyazları askıya alınmış sayılır.

(3) Bu talimat hükümlerine uymayan pilot, hava trafik kontrolörü, bunların görev yaptıkları kurum ve havacılık işletmesi ile bunların yönetici personeli hakkında aşağıdaki idari yaptırımlar uygulanır;

a) Dil yeterliliğine sahip olmadığı halde uçuş yaptığı veya yapmak üzere kokpitte görev aldığı tespit edilen pilotun lisansı; ilkinde 3 ay, tekrarlarında 6 ay süreyle askıya alınır.

b) Dil yeterliliğine sahip olmayan pilota uçuş görevi veren uçuş işletme müdürü veya uygunluğuna göre eğitim müdürü ilkinde yazılı olarak uyarılır, tekrarında Form 4 yetki belgesi 6 ay süre ile askıya alınır, üçüncüsünde Form 4 yetki belgesi iptal edilir. Form 4 yetki belgesi iptal edilenler 12 ay süre ile herhangi bir havacılık işletmesinde yönetici olamazlar.

c) Dil yeterliliğine sahip olmayan pilota uçuş görevi veren havacılık işletmesi hakkında ilgili mevzuata göre idari yaptırım uygulanır.

d) Dil yeterliliğine sahip olmadığı halde görev aldığı tespit edilen hava trafik kontrolörün lisansı; ilkinde 3 ay, tekrarlarında 6 ay süreyle askıya alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

5 Mart 2008 Tarihinden Önce Lisans Sahibi Olan Pilotlar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) SHY-1 Uçak Pilot Lisans Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası esaslarına uygun olarak, 5/3/2008 tarihinden önce lisans alan pilotlara verilen dil yeterliliği, 31/12/2013 tarihine kadar geçerlidir.

5 Mart 2008 tarihinden sonra düzenlenen lisans sahipleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Pilot lisansını ilk defa 5/3/2008 tarihinden sonra almış pilotlar hakkında bu talimatta geçen idari yaptırımlar 31/12/2011 tarihine kadar uygulanmaz.

(2) Hava trafik kontrolleri hakkında bu talimatta geçen idari yaptırımlar 31/12/2011 tarihine kadar uygulanmaz.

 


Detaylı bilgi için lütfen arayınız : 0. 312. 417 69 10

 

ICAO Level 4 Eğitim İçeriği

Eğitim İçeriği Konu Başlıkları;


· Pronunciation :
Telaffuz (sözcüklerin herkesin anlayabileceği bir standartta doğru ve anlaşılır sesletimi)

·Structure: Gramer (konuya uygun, anlaşılır ve doğru dil yapısının seçilip kullanılmasını sağlayacak dilbilgisi)

·Vocabulary: Kelime bilgisi (işle ilgili sıradan durumlarda ve karşılaşılan olağanüstü hallerde gerekli bilgiyi doğru olarak vermeyi; verilen cevaplarda kullanılan sözcükleri anlamayı sağlayacak kelime dağarcığı)

·Fluency: Akıcılık (Dili kullanırken harcanan zamanın uygunluğu)

Comprehension: Anlama (Kullanılan uluslararası lisanın doğru olarak algılanması;zor/farklı aksanlar söz konusu olduğunda açıklama istenip algılananın doğruluğundan emin olma)

·Interaction: İnteraksiyon (Sorulanlara, bilgi taleplerine anında ve doğru olarak cevap verip karşı taraftan da doğru bilgiyi isteyip kullanıma sokabilmek için gerekli karşılıklı iletişim yeterliliği)

HAKKIMIZDA

English Exam Center, bugüne kadar İngilizce sınavlara hazırlanırken on binlerce adaya ışık tutmuş birçok yayına imza atmış olan ve halen İngilizce sınavlar üzerine dersler veren İngilizce öğretmenleri Suat GÜRCAN ve Rıdvan GÜRBÜZ tarafından kurulmuştur.

Adres: Mithatpaşa Caddesi, No:33 Kızılay, Çankaya/Ankara
Telefon: (0312) 417 69 10
Faks: (0312) 417 65 92
BANKA HESAP BİLGİLERİ
BANKA ADI: Garanti Bankası
IBAN: TR30 0006 2000 5280 0006 2974 00
HESAP SAHİBİ: DİL AKADEMİSİ EĞİTİM VE YAYINCILIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Son Tweetler

Facebook