0312 417 69 10 Eğitim Danışmanı

YÖKDİL

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YABANCI DİL SINAVI

YÖKDİL (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YABANCI DİL SINAVI) SINAVINA DAİR TÜM BİLGİLER;
  • YÖKDİL, ÜDS kaldırıldıktan sonra İngilizce ve diğer yabancı dil sınavlarının alana özgü olması yönünde bir beklenti içerisinde olan Akademik camia için Yeni YÖK tarafından gerekli görülen, YDS formatına yakın, ancak daha kolay bir sınavdır.
  • YÖKDİL, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri olarak 3 ayrı alandan oluşmaktadır. Adaylar kendi alanına odaklanabilecekleri gibi, istedikleri alandan da sınava girebililmektedir. Adaylar sınava girmek istedikleri alanı sınav başvurusu esnasında seçecektir. Adaylar sınav başvurularını onayladıktan sonra alan tercihlerini değiştiremeyecektir.
  • Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı himayesinde Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınavı soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.
  • YÖKDİL sınavı yılda 2 kez, Mart ve Temmuz aylarında, 09.30 – 12.30 saatleri arasında 3 saatlik tek oturumda 30 ilde, 35 merkezde gerçekleştirilmektedir. İlki İngilizce alanında yapılan sınav gelecek dönemlerde Almanca, Fransızca, Arapça olarak da genişletilecektir. Adaylara, aynen YDS’de olduğu gibi çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru sorulmaktadır ve 180 dakika sınav süresi verilecektir.
  • Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Toplam puan, doğru sayıları 1.25 ile çarpılarak hesaplanmkatadır.

  • YÖKDİL sınav başvuruları elektronik ortamda www.yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacaktır. Sınav ücreti 75 TL’dir.
  • YÖKDİL sınav notu yükseköğretim kurumlarındaki tüm akademik kadrolara başvuru yapmak için kullanılabilir. Sınav notunuzun YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir. Bazı puanlar kurumlara göre de değişiklik göstgerebilmektedir.
  • YÖKDİL’in geçerliliğine ilişkin düzenlemeler YDS ile aynıdır. YÖKDiL sadece Akademik başvurular için YDS ile eşdeğer kabul edilmektedir. TUS ve DUS sınavına girecek adaylar da YÖKDİL puanını (50) kullanabilmektedir. YÖKDİL Kamu’da ve Akademik camia dışında başka bir kurumda YDS ile aynı geçerliliğe sahip değildir.

YÖKDİL sınav formatı

YÖKDİL sınavında YDS’den farklı olarak Diyalog ve Yakın Anlamlı Cümleyi Bulma soru tipleri mevcut değildir. Ayrıca Cümle Tamamlama soruları 11, Çeviri soruları 12, Paragraf Tamamlama ve anlam bütünlüğünü bozan cümle soruları 6’şar adet sorulmaktadır. Okuma parçaları ise 3‘er soruluk 5 paragraf halinde 15 sorudan oluşmaktadır. YÖKDİL sınavı zorluk derecesi bakımından YDS ile kıyaslandığında adaylar YÖKDİL sınavında ortalama 15 puan daha fazla alabilmektedir.

1-6 Kelime soruları 31-41 Cümle Tamamlama 54-59 Paragraf Tamamlama
7-20 Dil bilgisi soruları 42-47 İngilizce-Türkçe Çeviri 60-65 Anlam Bütünlüğü
21-30 Cloze Tests 48-53 Türkçe-İngilizce Çeviri 66-80 Okuma Parçaları

YÖKDİL GRUPLARIMIZ

English Exam Center’da açılacak olan Alana özgü YÖKDiL gruplarımızı incelemek için lütfen tıklayınız..


Başa Dön