0312 417 69 10 Eğitim Danışmanı

SPEAKING

EEC DİL OKULUNDA Academic Speaking Programları!

Bir dili bilmek demek o dilde dört temel beceriye sahip olmak demektir. Diğer bir deyişle, bir dilde okuduğunu ve dinlediğini anlayabilmek, yazıp ve konuşabilmek o dile hâkim olmak demektir. Günümüzde, ilk, orta, lise ve hatta üniversitelerde yıllarca İngilizce eğitimi sunulmasına ve bir yığın özel kursların sunduğu çeşitli programlara rağmen, öğrencilerin hala bu dört temel beceriye, özellikle İngilizce konuşma becerisine ya hiç ya da çok az sahip oldukları inkâr edilmez bir gerçek haline gelmiştir. Yıllarını İngilizce eğitimine harcayan insanlar için bu durum acı bir hüsran ve büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Peki Neden?

Yıllarca İngilizce eğitimi görmelerine rağmen insanların hala bu dilde yeterince konuşma becerisine sahip olamama nedenleri birçok faktöre bağlanabilir, ama hiç kuşkusuz en önemli ve en temel sebep uygulanan yanlış eğitim sistemidir.

Günümüzün birçok şartını sağlamak için, şu andaki İngilizce eğitim sistemi çoğunlukla ‘Product-oriented’ (Sonuca Yönelik) temeline dayanmaktadır. Yani, mevcut eğitim sistemi öğrencilere belli bir sonucu elde ettirmek için kurulmuştur. Örneğin, YDS hatta TOEFL, TOEIC ve IELTS gibi sınavlar öğrencilere İngilizce dilinin spesifik bölümlerinden test yaparak ve onlara belli bir puan sunarak, onların İngilizce bilgi ve becerilerinin seviyesini tespit etmektedir. Fakat bu sınavlarda ya konuşma bölümünden test yapılmamaktadır ya da çok az ve sınırlı bir test yapılmaktadır ve netice itibari ile ne yazık ki bu sınavlarda yüksek puanlar alan kişiler bile yeterince İngilizce konuşma becerisine sahip olamamaktadır.

Dolayısıyla, ortaya şu gerçek çıkmaktadır: İngilizce konuşabilme becerisine sahip olmak için özellikle bu bölümde ‘Skill-oriented’ (Beceriyi Geliştirmeye yönelik) eğitim almak gerekiyor. Birçok eğitim kurumu bu bölüme yönelik kurslar ve programlar sunmalarına rağmen, maalesef kursa katılanlarda neredeyse hiçbir gelişme görülmüyor. Bu nedenle çok ciddi ve verimli bir eğitim sisteminin kurulması ve tecrübeli eğiticiler tarafından İngilizce konuşma eğitim programlarının aktarılması bu konuda elde edilebilir bir sonuca ulaşmak için inkâr edilmez bir gerçek haline gelmiştir.

‘GRAMMAR KILLS YOUR ENGLISH SPEAKING.’

ENGLISH EXAM CENTER konuşma gruplarında konular önceden belirlenmekte, öğrenciler hazırlanma fırsatı buldukları konular hakkında sınıfta düşüncelerini paylaşmaktadır. Ayrıca, sınıfın ortak ilgi alanları keşfedilmekte ve ona göre öğrencileri eğlendirme, bilgilendirme ve onların kişisel boyutlarını geliştirme amacı ile programlar sunulmaktadır.

Bize ve sunduğumuz bu yeni sisteme ve olağanüstü programlara katılmanız için size samimi ve kaçırmak istemeyeceğiniz bir fırsat sunuyoruz.

EĞİTİM SİSTEMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR

  • Büyük ekranda video seminerleri
  • Bilgisayar sistemi ile audio/video planı
  • Resimli kelime kartları
  • Online dersler
  • Orijinal kurs materyalleri ( Kitaplar ve CD’ler)
  • Evde ekstra pratik yapmak için eğitim CD’leri
  • Haftanın 7 günü kursun eğitici uzmanından destek ve danışmanlık alma imkanı

Başa Dön