0312 417 69 10 Eğitim Danışmanı

LEVEL-4

Eğitmenlerimiz ICAO LEVEL 4 ile ilgili eğitimlerini Oxford Aviation Academy School’da tamamladı. EEC ile Uçmaya Hazır mısınız ?

EEC Dil Okulunda uygulanmakta olan Level 4 programları Uğur ALBAYRAK ve Bülent GÖKER tarafından hazırlanmaktadır.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) , tüm pilot ve hava kontrolörlerinin en az “Operational Level 4” düzeyinde İngilizce bilmelerini zorunlu hale getirmiştir.

English Exam Center, adayların İngilizce seviyelerinin belirlenmesinin ardından hem gruplar halinde hem de Pilotlarımızın Uçuş programlarına göre kişiye özel ders programı uygulayabilmektedir. Pilotlara Özel ICAO LEVEL 4 ve benzeri eğitimleri pilotlarımızın uçuş takvimlerine uygun, boş günlerine göre düzenlenmektedir.

LEVEL 4 hazırlık eğitimine katılan adaylar sadece ICAO LEVEL 4 sınavından yeterli puan alabilecek duruma gelmeyip, ayrıca akıcı konuşma yeteneğine, farklı aksanları anlayabilme ve havacılık terminolojisine hâkim olma yeteneğine de sahip olacaklardır.

Eğitim materyalleri olarak hem EmeryRoberts, hem de konuyla ilgili ortaklıkları bulunan Oxford Aviation Academy’nin (Havacılık Akademisi) deneyimi ile hazırlanmış, MacMillan Yayınevi tarafından basılıp yayınlanmış olan, konuya özel kitaplar ve English Exam Center’ın Havacılık İngilizcesi ile ilgili çeşitli yayınlardan hazırladığı kaynaklar kullanılmaktadır.

EĞİTİM PROGRAMI

LEVEL 4 sınavı için hazırlamış olduğumuz eğitim programımız iki aşamadan oluşmaktadır:
 • 1. LEVEL 4 ÖN HAZIRLIK GRUPLARI (Genel İngilizce/Havacılık İngilizcesi)
 • 2. LEVEL 4 GRUPLARI (Sınav odaklı eğitim)

İlk aşama, Temel düzeyden başlayarak LEVEL 4 hedefli Ön Hazırlık grubumuzdur. Bu grup İngilizce seviyeleri LEVEL 1, LEVEL 2, LEVEL 3 olan adaylar için uygun olup LEVEL 4 sınavından yüksek notlar almak isteyen, fakat İngilizce becerileri (konuşma, yazma, dinleme vs.) LEVEL 4 için yetersiz olduğu için doğrudan LEVEL 4 gruplarımızdan faydalanamayan adaylar için uyguladığımız bir programdır.

İkinci aşama LEVEL 4 gruplarımızdır. Yapılan seviye tespit sonucunda LEVEL 4 için seviyesi yeterli olan adaylar doğrudan bu gruplara başlayarak LEVEL 4 sınavına hazırlanmaktadır.

LEVEL 4 Ön hazırlık gruplarımız Genel İngilizce eğitiminin verildiği gruplardır. Bu süreçte Speaking (konuşma) ve Listening (dinleme) becerileri diğer becerilerden daha ön planda tutulmaktadır. LEVEL 1 ve LEVEL 2 eğitimlerimizdeki amaç Genel İngilizce odaklı eğitimler vererek adayın yabancı dilde düşünebilme mantığını geliştirebilmektir. LEVEL 3 eğitimlerimizdeki amaç ise Havacılık İngilizcesine giriş yaparak, LEVEL 1 ve LEVEL 2’de öğrenilen bilgilerin mesleki yaşama aktarılmasını sağlayabilmektir. Bu süreçte ise en baştan beri üzerinde durulan dört becerinin yanı sıra (dinleme ve konuşma ağırlıklı) Havacılık İngilizcesi kelimelerine daha fazla odaklanarak adayların mesleki yaşamlarında sürekli olarak kullanacakları terminolojiye de hâkim olabilmelerini sağlamaktır. LEVEL 3 grubunu tamamlayan adaylar Genel İngilizce mantığını kavramışlardır ve genel İngilizceyi Havacılık İngilizcesine nasıl yansıtacaklarını öğrenmiş olarak LEVEL 4 gruplarına hazır hale gelmektedir.

LEVEL 4 gruplarımızda ise ilk 3 level’da öğrenilen bilgiler ve kazanılan beceriler doğrultusunda LEVEL 4 sınavına yönelik eğitimler verilmektedir. Adayları doğrudan sınava hazırlayan bu süreçte ise adaylar LEVEL 4 sınavının tüm bölümlerini detayları ile birlikte tanır ve tüm bölümlerde en az LEVEL 4 seviyesine gelmek için sınav paralelinde hazırlanan alıştırmaları, testleri, senaryolu eğitimleri uygulamaktadırlar. Tamamıyla sınav odaklı olan bu grubumuzu tamamlayan bir aday artık LEVEL 4 sınavına hazır hale gelmektedir.DERS PROGRAMI

Ders programı, Eurocontrol’ün pilot-kontrolör iletişiminde çok önemli olarak belirlediği dili (ICAO belgesi 9835 ‘’ICAO dil yeterlilik gereksinimlerini karşılama ile ilgili el kitabı, Ek B-10) içeren 9 Modülden oluşur :

 • 1. Zaman, süre, tarifeler ve yakıt
 • 2. Sağlık
 • 3. İnsanlar
 • 4. Hava
 • 5. Teknoloji
 • 6. Havaalanları
 • 7. Kargo, materyaller ve yangın
 • 8. İletişim
 • 9. Navigasyon, hareket ve coğrafya

Bu modüllerin her biri 3 üniteye (yaklaşık olarak 3-4’er saatlik) ayrılmıştır. Her ünitede 4 bölüm vardır.

 • a. Dil bilgisi alıştırmaları
 • b. Kelime bilgisi alıştırmaları
 • c. Dinleme alıştırmaları
 • d. Akıcılık / Etkileşim alıştırmaları

ICAO LEVEL 4 EĞİTİM İÇERİĞİ

Pronunciation : Telaffuz (sözcüklerin herkesin anlayabileceği bir standartta doğru ve anlaşılır sesletimi)

Structure: Gramer (konuya uygun, anlaşılır ve doğru dil yapısının seçilip kullanılmasını sağlayacak dilbilgisi)

Vocabulary: Kelime bilgisi (işle ilgili sıradan durumlarda ve karşılaşılan olağanüstü hallerde gerekli bilgiyi doğru olarak vermeyi; verilen cevaplarda kullanılan sözcükleri anlamayı sağlayacak kelime dağarcığı)

Fluency: Akıcılık (Dili kullanırken harcanan zamanın uygunluğu)

Comprehension: Anlama (Kullanılan uluslararası lisanın doğru olarak algılanması;zor/farklı aksanlar söz konusu olduğunda açıklama istenip algılananın doğruluğundan emin olma)

Interaction: İnteraksiyon (Sorulanlara, bilgi taleplerine anında ve doğru olarak cevap verip karşı taraftan da doğru bilgiyi isteyip kullanıma sokabilmek için gerekli karşılıklı iletişim yeterliliği)

Başa Dön