0312 417 69 10 Eğitim Danışmanı

GENEL İNGİLİZCE

AB Dil Öğrenme Ortak Çerçeve Programına (CEF) Göre Dil Öğretimi Sırasıyla 6 Kurdan Oluşur.

Daha önce hiç yabancı dil eğitimi almamış ya da yanlış eğitim metotlarıyla başarısız tecrübeler yaşamış olan herkesin ihtiyacı olan tek şey, öğrendiklerini pratiğe dökmesini ve İngilizceyi etkin bir şekilde kullanabilmesini sağlayacak başarılı bir öğrenme tekniğidir. Yalnızca gramer bilgisi ve okumayazma becerisinin değil; konuşma, dinleme ve telaffuzun da bir bütün içerisinde verildiği yaklaşım, EEC’yi bu alanda eşsiz kılan en önemli özelliktir. EEC Dil Okulundaki Genel İngilizce Programları, rahat ve iyi İngilizce iletişim kurabilmenizi sağlama amacıyla tasarlanmış özel programlardır. Eğitim metodolojimiz yazma ve okuma becerisinden ziyade dinleme ve konuşma becerileri üzerine daha fazla odaklanmıştır.

PROGRAMIN ÖZELİKLERİ

  • Genel İngilizce kurslarımızın başlangıç seviyesinden itibaren öğrencilerin İngilizce konuşmadaki akıcılıklarını arttırmaya yönelik iletişimsel eğitim modeli devreye girer.
  • İngilizce dersler ağırlıklı olarak konuşmaya ve pratiğe dayalıdır ve yazma, konuşma, okuma, dinleme, gramer, telaffuz ve İngilizce kelime bilgisinin bütünleştirildiği bir sistemde ilerler.
  • Öğrenciler sınıf ortamındaki İngilizce derslerine ek olarak online konuşma sınıflarına dahil olabilecekleri bir fırsata sahip olurlar.
  • İngilizce dil kursuna başlamadan önce iki aşamadan oluşan İngilizce seviye tespit sınavı yapılır. Yazılı ve sözlü olarak yapılan seviye tespit sınavının sonunda seviye belirlenir ve en uygun sınıf seçilir.
  • İngilizce seviye tespit sınavında aynı zamanda öğrencinin dilin hangi noktalarında konuya hakim, hangi noktalarında zayıf olduğu belirlenerek özel program hazırlanır.

EĞİTİMİN NİTELİKLERİ

  • Eğitmenlerin öğrencilerle yeteri kadar ilgilenebilmesi için maksimum 13 kişilik sınıflarda eğitim verilir.
  • Genel İngilizce programlarımız Yabancı ve Türk eğitmenler tarafından verilmektedir.
  • Her öğrenciye bir eğitim danışmanı atanarak öğrencinin dönem içindeki gelişimi takip edilir, ihtiyaçlarına uygun program oluşturulması sağlanır.

Başa Dön